Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

REACH

 

podobnie jak w istniejącym prawodawstwie chemicznym, karty charakterystyki.

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH Dostawca substancji lub preparatu, dostarcza Odbiorcy kartę charakterystyki, w języku urzędowym Państwa Członkowskiego na terenie którego substancja lub preparat jest wprowadzana do obrotu, sporządzoną zgodnie z załącznikiem II w przypadku gdy:

- substancja lub preparat spełniają kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub  dyrektywą 1999/45/WE,

- substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII,

- substancja znajduje się na liście substancji do ewentualnego włączenia do załącznika XIV (Załącznika XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń).

Poniżej znajdą Państwo karty substancji niebezpiecznych podstawowych produktów MALCHEM.  Po inne karty proszę się zwracać do Działu handlowego firmy Prodys

 

Joomla Templates - by Joomlage.com